Spreadsheet stembureau ================

Spreadsheet: controle uitslagberekening verkiezing stembureau (telling turflijst is leidend) 

ondersteunt controle op de handmatig getelde uitslag van de verkiezing op een stembureau.

Browsers Google Chrome en Edge kunnen rechtstreeks xlsx binnenhalen.

Spreadsheets zonder kandidaten (voor bv gemeenteraad)

BELANGRIJKE INFORMATIE VOORDAT U STEMTEL GEBRUIKT:

Beide spreadsheets zijn goed bruikbaar. De eerste geeft iets meer interne controles en is voor sommige stembureaus misschien wat gemakkelijker te gebruiken. 
Geschikt voor Excel vanaf versie 2016.

Download Stemtel_uitgebreid met  mogelijkheid overnemen kandidaten OSV max 50 lijsten, 80 kand per lijst, 5000 stemmen.

Download Stemtel_kort_snel zonder mogelijkheid overnemen kandidaten OSV max 50 lijsten, 80 kand per lijst, 5000 stemmen.

MD5 HASHCODES (Hiermee kunt u controleren of bestand origineel is):
Stemtel_uitgebreid: 93a37afbc0738435033e611b37c50984
Stemtel_kort_snel : d8dc3cce1c6fa413f970c1e9ba26760c

Download gebruiksaanwijzing Stemtel
Bij controle van de handmatige telling mag het apparaat niet verbonden zijn met het
internet al was het maar om elke schijn van digitale beïnvloeding van de uitslag te vermijden.
 • Zorg voor laptops met Excel.
 • Het spreadsheet op de website wordt regelmatig gecontroleerd op eventuele aanpassingen door onbevoegden/onverlaten.
 • Burgerzaken stelt turflijsten voor de handmatige telling beschikbaar.
 • Burgerzaken stelt het spreadsheet met gegevens voor wat betreft het aantal kandidaten per lijst en eventuele kandidaatnamen beschikbaar.
 • Verschillen tussen de telling van degene die geturfd heeft en de controle met het spreadsheet moeten uitgezocht worden voordat het Proces Verbaal wordt opgemaakt.

Film mogelijke organisatie in coronatijd

Film  

Voor coronatijd gemaakt.
U ziet hoe de leden van het stembureau de stemmen in de computer invoeren. Gezien vanaf de toeschouwer in het stemlokaal.  Degene die moet turven staat niet in beeld: oudere, nog niet geactualiseerde film.   

Corona: grotere letters en cijfers omdat meelezer verder weg zit: Excel heeft rechts onderin het scherm een schuifbalk hiervoor.

Film 2

U ziet hoe het spreadsheet in de praktijk wordt gebruikt.door het stembureau Gezien vanaf het computerscherm

U ziet hoe het spreadsheet in de praktijk wordt gebruikt. Gezien vanaf het computerscherm

Film 3

U ziet hoe u een USB-stick kunt klaarmaken voor de stembureaus.

Andere mogelijkheid: spreadsheet op schone laptops installeren
 
=========================

VOORBEELD ORGANISATIE: BIJ MINDER BESCHIKBARE LEDEN/TELLERS WORDEN FUNCTIES SAMENGEVOEGD

Gemeente :

 • Maak turflijsten klaar voor de handmatige telling.
 • Download spreadsheet: voor elke kieskring voor elke provincie en voor elk waterschap  staat een apart bestand klaar.

Stembureau

 • Stembus op de kop, stembiljetten uitvouwen en op 1 stapel leggen met zelfde kant naar boven (om en om 10 stuks).
 • Turflijsten klaarleggen.
 • Zorg dat laptop geen verbinding heeft met internet (geen kabel-, geen WIFI- en geen telefoonverbinding)
 • Excel spreadsheet starten.
 • medewerker a:
 • Pakt stapeltje van 10 biljetten.
 • Leest stemgetal op (lijstnr + kandnr in 2 pos dus lst 9 kand 2 wordt 902).
 • Legt biljet op de kop op stapeltje op tafel
 • Zegt “op” nadat laatste biljet van de serie van 10 ingetikt is.
 • medewerker b:
 • Kijkt na of goed voorgelezen is.
 • medewerker c:
 • Turft handmatig stemmen per lijst en per kandidaat (bv 203=turfstreep bij lijst 2, kandidaat 3).
 • medewerker d:
 • Tikt stem in in spreadsheet (tussentijdse opslag is wel toegestaan).
 • slaat spreadsheet op nadat laatste stem verwerkt is (let op: Excel niet afsluiten).
 • medewerker e:
 • Kijkt of getal goed ingetikt is.
 • Controleert op scherm of er een veelvoud van 10 stembiljetten is verwerkt (ingetikt) als “op” is gezegd.
 • medewerker  f:
 • Pakt telkens de stapel van 10 en legt stapel op de kop op eventuele eerdere stapel
 • Bundelt de biljetten in stapels van 50 of 100, doet er een elastiekje met papier met stapelnummer bij.
  (de USB gaat naar de gemeente; dus ligt vast welke stem in welke stapel ligt i.v.m. opbergen per partij.

Als alle stemmen geturfd, geteld en verwerkt zijn in het spreadsheet:

 • Basis is turflijst.
 • Spreadsheet afmaken (noteren aantallen: stempassen, volmachten, kiezerspassen en verklaren eventuele verschillen tussen aantal kiesgerechtigden en het getelde aantal stemmen)

medewerker a

 • vult totaal aantal stempassen, volmachten, kiezerspassen in in het proces verbaal

medewerker b

 • leest voor per lijst per kandidaatnummer het aantal stemmen dat is gehaald.

medewerker a

 • schrijft aantal stemmen achter de kandidaat met de pen op proces verbaal.

medewerker b

 • controleert of aantal correct is genoteerd.
 • vult proces verbaal helemaal in (gedeelte kan al ingevuld zijn    tijdens de dag)

alle leden tekenen.

Spreadsheet: getallen automatisch laten voorlezen

Excel heeft de mogelijkheid om de cijfers van een kolom automatisch voor te laten lezen. Als u niet weet hoe u dat in kunt instellen dan vind u dat op Youtube.

Excel heeft de mogelijkheid